• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Już

Oprogramowanie do zarządzania trasami handlowców mobilnych

Aplikacja integrowała oprogramowanie zewnętrzne optymalizujące trasy dla handlowców mobilnych, umożliwiała tworzenie tras, tworzenie raportów dotyczących pracy.

Poprzedni:
Wynagrodzenia
Następny:
Skaner do pras