• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Już

Oprogramowanie do zarządzania kontaktami handlowców

Aplikacja stworzona dla firmy z branży handlowej Aplikacja służy do zarządzania kontaktami z klientami. Baza danych (MSSQL) tworzona przez handlowców, jest bazą kontaktów i rozmów z klientami. System umożliwia przełożonemu bieżącą kontrolę pracy podległych mu pracowników, dodawanie komentarzy do rozmów, określanie terminów przyszłych kontaktów. Aplikacja w znacznym stopniu porządkuje pracę z klientami

Poprzedni:
Roof Configurator
Następny:
Wynagrodzenia