• bold
  • brave
  • iconic
  • simple
  • louder
Już
Post Image

Oprogramowanie do zarządzania handlowcami mobilnymi i generowanie tras

Aplikacja stworzona dla firmy z branży budowlanej. Główną funkcją programu służy do kompleksowego zarządzania pracą handlowców mobilnych i tworzenie tras na podstawie danych pobieranych z internetu (API). System pozwala na układanie zoptymalizowanych tras według działek, na których najprawdopodobniej trwa budowa. Handlowiec będąc u klienta raportuje za pomocą aplikacji mobilnej stan zaawansowania budowy i dodatkowe informacje dotyczące odbytych rozmów. Na podstawie zbieranych danych tworzone są zaawansowane raporty i mapy aktywności.

Zarządzanie projektem odbywa się za pośrednictwem aplikacji desktopowej, natomiast przedstawiciele handlowi dysponują oprogramowaniem na smartfony (Android, Xamarin), za pośrednictwem której widzą zaprogramowane trasy przejazdu i dokonują wpisów w formularzach. Aplikacja sprzęgnięta jest z bazą danych MSSQL. Dodatkowo aplikacja umożliwia podpisywanie się klientów na pulpicie telefonu i przesyłanie trreści mailem do klientów bezpośrednio z aplikacji.

System jest powiązany z bazą danych (MSSQL) która jest na bieżąco aktualizowana przez API. Aplikacja posiada rozbudowane funkcje zarządzania uprawnieniami i rolami, jak i zaawansowane funkcje raportowania i rozsyłania raz w tygodniu pocztą do wszystkich użytkowników raportów w formacie excela. Wszystkie raporty (roczne, tygodniowe, dzienne) dostępne są również z panelu desktop.

Poprzedni:
Brak
Następny:
HDR Atelier at Midnight